بهمن ۰۴, ۱۳۹۸

Select your Top Menu from wp menus
یاداشت ها
  • نماینده مجلس شورای اسلامی

    نماینده مجلس نماینده مجلس اول انقلاب و نماینده مجلس کنونی؛ این کجا و آن کجا!!؟ امروز با یک عالم فرزانه مل ...

    نماینده مجلس نماینده مجلس اول انقلاب و نماینده مجلس کنونی؛ این کجا و آن کجا!!؟ امروز با یک عالم فرزانه ملاقات داشتم. عالمی که اخلاق و تواضعش مرا به شگفت واداشت و با افتخار دستش را بوسیدم. عالمی که در ...

    بیشتر